kategoria

Alter Nativa Brdárka - projekt Oživovanie krajiny

Dobrovoľníctvo v oblasti rozvoja komunity a občianskej spoločnosti

Sú to ľudia, ktorí hľadajú možnosti hodnotnejšieho a zmyslupnejšieho bytia na tejto milej planéte. Pokúšajú sa vytvoriť miesto, kde by mohli plnohodnotnejšie naplniť svoje životy a kde by pravidlá a spôsob bytia boli viac v súlade s ich vnútorným cítením, v udržateľnom etickom vzťahu k prírode a k sebe navzájom. Snažia sa o obnovu pôvodných vzťahov a princípov, nahradenie konkurencie a súťaživosti spoluprácou a neobmedzeného rastu prirodzenou rovnováhou. O spolunažívanie a bývanie v harmonickom, synergickom spoločenstve v prostredí bezpečnom pre ich deti. To všetko s citlivým využívaním výdobytkov ľudského umu a modernej doby, spôsobom čo najmenej narúšajúcim prírodu a životné prostredie. Všetko v rámci ich ľudských možností, v malej gemerskej obci Brdárka. Dobrovoľníctvo sa týmto ľuďom stalo už životnou filozofiou. Obec Brdárka nie je ich živobytie a všetko čo v nej robia, robia ako dobrovoľníci, ktorí ju postupne postavili na nohy tak, že sa z nej stal akýsi "Malý Liptov".