Výsledky oceňovania Srdce na dlani 2020 v Košickom kraji, ktoré organizuje Dobrovoľnícke centrum Košického kraja.

kategoria

Oľga Zirnsáková

Seniorský dobrovoľník

kategoria

Tatiana Sedláková

Koordinátor/-ka dobrovoľníkov a dobrovoľníčok

kategoria

LEMUR

Firemné dobrovoľníctvo

kategoria

Nikola Fejková

Mladý dobrovoľník/-čka do 30 rokov

kategoria

Ondrej Gábor

Dobrovoľníctvo v oblasti kultúry a umenia

kategoria

Zita Maťušová

Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc organizácii

kategoria

Tím dobrovoľníčok OZ Usmej sa na mňa

Dobrovoľníctvo v sociálnej a zdravotnej oblasti

kategoria

Kolektív ZŠ Pribinova, Trebišov

Dobrovoľníctvo v oblasti práce s deťmi a mládežou

kategoria

Lend a hand – Podaj pomocnú ruku

Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc organizácii

kategoria

Alter Nativa Brdárka - projekt Oživovanie krajiny

Dobrovoľníctvo v oblasti rozvoja komunity a občianskej spoločnosti

kategoria

Stredná odborná škola Gemerská

Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany životného prostredia

kategoria

Dobrovoľnícky krúžok pri Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach

Dobrovoľníctvo v oblasti výchovy a vzdelávania