kategoria

Dobrovoľnícky krúžok pri Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach

Dobrovoľníctvo v oblasti výchovy a vzdelávania

Krúžok dobrovoľníkov na gymnáziu pracuje už niekoľko rokov pod vedením pedagogičky PaedDr. Aleny Vasiľovej v spolupráci s Mgr. Slávkou Štovkovou a školskou psychologičkou PhDr. Annou Matovičovou a každoročne má vyše 80 členov. V školskom roku 2019/2020 si pripravili aktivity s názvom Úsmev pre seniorov, ktoré realizovali spoločne so seniormi v Domove seniorov v Michalovciach. Na každé stretnutie si pre seniorov pripravili rôzne výtvarné techniky a techniky ručných prác, ktoré ich naučili robiť (napr. decoupage, maľba na sklo, maľba na textil, maľba na hodváb kontúrovaním, fixovaním v mikrovlnnej rúre, pracovali s papierom, drevom, sklom, polystyrénom, sadrou, samotvrdnúcou hmotou, ale i s prírodnými materiálmi ako bavlna). Stretnutia boli naplnené vzájomným rešpektom a láskou. Vzájomne sa podporovali a tešili zo svojej prítomnosti a pri tvorbe na svojich dielkach sa rozprávali, navzájom sa spoznávali, spoločne si spievali a starkí si zaspomínali na svoju aktívnu minulosť. Študenti na oplátku pomáhali s prácou, prinášali nové impulzy zo svojho života, hovorili im zážitky zo svojho života. Celý projekt ukončili výstavou a adventným koncertom pre obyvateľov Domu seniorov. Spolupráca pokračuje aj naďalej, aj počas dištančného vzdelávania, lebo dobrovoľníci šijú rúška pre starkých a na hodinách umenia a kultúry vytvárajú pozdravy, ktoré do domova posielajú, keďže osobné stretnutia a návštevy nie sú povolené. Cieľom učiteliek je vychovávať mladých ľudí, aby si uvedomovali, čo je bohatstvom ľudského života, aby si vážili vedomosti, prítomnosť a náklonnosť starých ľudí. Aby pochopili krehkosť ľudského života a jeho vzácnosť a vybudovali trvalejší vzťah medzi starkými v domovoch seniorov a žiakmi školy, ktorí budú prinášať do domovov radosť a energiu mladosti. Súčasne starkí im budú opätovať záujem cez rozhovory a spomienky na minulosť a tak im priblížia staré zvyky a tradície z dávno zabudnutých čias v Michalovciach.