kategoria

Lend a hand – Podaj pomocnú ruku

Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc organizácii

Lend a hand team je fantastický tím ľudí, ktorý drží už roky spolu pre dobrú vec. Vo významnej miere pomáhajú organizáciám a dávajú na známosť pracovníkom ATT, kde môžu pomôcť a čo by pomohlo ľuďom. Aktívne zapájanie zamestnancov a ich okolia prináša nezabudnuteľné zážitky mnohým. Obohacuje všetkých o poznatok, že bohatí sú tí, ktorí sú chudobní. Charitu robia úprimne, s plným nasadením a celým srdcom

Prehľad aktivít:

2020
Fundraising pre krízové centrá a poskytnutie jedla, materiálych potireb v Košickom a Prešovskom kraji vo výške 20 000 eur.

2019
Celkovo 12 aktivít, vyše 100 zapojených dobrovoľníkov a celkovo viac ako 300 odpracovaných hodín. Vianočná zbierka pre 150 ľudí. 

2018
Celkovo 12 aktivít a 80 zapojených dobrovoľníkov pri viac ako 307 odpracovaných hodinách. Na pomoc vyzbieranie približne 3 450 €, navyše 12 232 € vyzbieraných zo zbierky 2 % z dane.

2017
Celkovo 16 aktivít a 70 zapojených dobrovoľníkov pri viac ako 319 odpracovaných hodinách. Na pomoc vyzbieraných približne 3 500 €, navyše 13 177 € zo zbierky 2 % z dane. Zrealizovaná zbierka oblečenia, v rámci ktorej bolo odvezených 15 naplnených áut.