kategoria

Mária Huštátyová

Srdce na dlani in memoriam.

Dlhoročné dobrovoľníctvo

Dlhoročná krajská predsedníčka Únie žien Slovenska v Košiciach, ktorá sa celé desaťročia venovala dobrovoľníctvu a potrebe poďakovania aj tým dobrovoľníkom, ktorí väčšinu svojho života zasvätili pomoci svojim blízkym. Pani Huštátyová sa viac ako 30 rokov snažila poukázať na to, že v našej spoločnosti sú dlhoročné dobrovoľníčky, na ktoré spoločnosť v rámci formálneho dobrovoľníctva nehľadí, pretože nepomáhajú cudzím, ale boli postavené do role, že pomáhajú niekomu z blízkeho okolia. Celým svojím srdcom sa snažila v rámci formálnych diskusií, workshopov, konferencií, ale taktiež prostredníctvom svojej práce priamo v teréne ukázať, že aj ľudia, ktorí sa rozhodnú dobrovoľne nevenovať sa kariére a celý život zasvätia starostlivosti o choré dieťa, rodičov, partnera, sú tak isto dobrovoľníci, ktorí si zaslúžia naše poďakovanie.

"Pani Huštátyová bola v čase podávania nominácií plná síl a v pravidelnom kontakte s dobrovoľníčkami Únie žien. V čase posúvania nominácie na celonárodnú úroveň už nie je medzi nami. Z úrovne Dobrovoľníckeho centra Košického kraja by sme aj týmto symbolicky chceli jej nomináciu posunúť do akejsi kategórie „In Memoriam“ a taktiež týmto dať verejný prísľub, že od roku 2021 budeme v rámci Košického kraja zavádzať do ocenenia Srdce na dlani aj kategóriu „Cena Márie Huštátyovej“," uviedlo košické krajské dobrovoľnícke centrum.