kategoria

Oľga Zirnsáková

Seniorský dobrovoľník

Pani Zirnsáková je dlhoročnou zamestnankyňou domácej opatrovateľskej služby mesta Michalovce. Na ocenenie bola navrhnutá pre jej starostlivosť a neutíchajúcu pomoc pre zdravotne postihnutých občanov mesta, najmä v časovom období po skončení jej 8 hodinovej riadnej pracovnej doby. Vtedy, ako sa ľudovo hovorí, začína jej „druhá šichta“, keď s veľkou obetavosťou navštevuje klientov tejto sociálnej služby v prípade, keď títo nemajú svoju opatrovateľku (choroba, paragraf,...) a poskytuje im potrebnú pomoc - zabezpečí potrebný nákup, podá lieky, vykoná s klientom nevyhnutnú hygienu, navarí a zabezpečí pitný režim, uprace. Túto pomoc poskytuje nezištne aj počas sobôt a nedieľ – čo by mali byť jej voľné dni. Ale ako ona hovorí: choroba a staroba voľné dni nemá, tak je pri lôžku každý deň.

Radosť pomáhať iným je pre ňu najkrajší dar. S neľahkou realitou bojuje ochotou, empatiou a ľudskosťou a tento boj už nejedenkrát vyhrala. Môžeme sa na ňu vždy spoľahnúť, na tých najťažších miestach – tam, kde to mnohí pred ňou už vzdali.