kategoria

Tím dobrovoľníčok OZ Usmej sa na mňa

Dobrovoľníctvo v sociálnej a zdravotnej oblasti

Adriana Rašiová, Laura Tomečková, Zuzana Molnárová, Viktória Eliášová

Ide o 4 mladé dievčatá, študentky, ktoré počas celého roka dobrovoľnícky pomáhajú v práci s hendikepovanými deťmi. Aktívne sa zúčastňovali príprav a realizácie letného tábora pre deti a mladých ľudí s intelektuálnym, sluchovým a zrakovým hendikepom už počas troch rokov. Začínali ako pomocné asistentky, teraz sú z nich spoľahlivé vedúce, ktoré si obľúbili "výnimočné deti" a venujú sa im celý rok aj na krúžkoch a rôznych tréningoch. Pomáhajú aj pri organizovaní iných aktivít OZ Usmej sa na mňa a svojím príkladom ovplyvňujú i svoje okolie.