kategoria

Zita Maťušová

Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc organizácii

Pani Zitka pracovala ako pomocná vychovávateľka v Detskom domove v Košiciach, kde mala s deťmi výborné vzťahy. Byť vychovávateľkou v detskom domove - to je byť mamou, kamarátkou, psychológom, poradcom a dôverníkom. Nespočetné množstvo problémov detí, ktoré musí dennodenne riešiť, preveria hodnoty človeka. Pani Zitka sa každý problém snažila vyriešiť čo k najväčšej spokojnosti dotknutých detí. V súčastnosti pracuje na školskom internáte v Košiciach, čo je zasa práca s deťmi, preto je obdivuhodné, že aj vo svojom voľnom čase sa venuje deťom ako dobrovoľníčka. Pri dobrovoľníckej práci uplatňuje svoje profesijné skúsenosti a znalosti pri realizovaní voľnočasových aktivít pre deti z CDR. Zapája sa do širokého spektra podujatí, či už vzdelávacích, kultúrnych, športových, všade vidieť a cítiť jej pomocnú ruku.