kategoria

Boris Belica

Dobrovoľníctvo v oblasti kultúry a umenia

Boris je dlhoročný dobrovoľník Asociácie Divadelná Nitra, pričom svoje dobrovoľníctvo začal na medzinárodnom festivale Divadelná Nitra v roku 2005. Pár rokov pôsobil aj ako člen štábu, následne zmenil profesiu. Na asociáciu nezanevrel, vždy pomôže tam, kde je to potrebné. Jedinečné je, že pred a počas celého trvania festivalu si zoberie pracovné voľno, aby sa mohol naplno venovať aktivitám spojeným s priebehom tohto náročného podujatia. Je vždy ochotný pomôcť nielen počas trvania festivalu, ale aj mimo neho, či už s dopravou, administratívou, materiálno-technickým zabezpečením, ako aj s utužovaním kolektívu, ktorému vždy rád zahrá na gitare.