Podujatie Srdce na dlani pripravilo v Nitrianskom kraji Nitrianske centrum dobrovoľníctva v spolupráci s Mestom Nitra. Aj prostredníctvom tohto podujatia chce Nitrianske centrum dobrovoľníctva upozorniť širokú aj odbornú verejnosť na význam a potrebu vykonávania dobrovoľníctva a predovšetkým chce poukázať na konkrétne osoby, ktoré sa rozhodli pomáhať. Pomáhať nezištne, bez nároku na odmenu či očakávania chvály. Základ pre vytvorenie tejto tradície oceňovania dobrovoľníkov vytvorilo v roku 2011 a Srdce na dlani tak v Nitrianskom kraji oslávilo jubilejný 10. ročník.

Spoločne bolo v celkovo 39 nomináciách, rozdelených do spolu 10 kategórií, nominovaných až 86 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Každým rokom pritom tieto počty narastajú. Samotné podujatie, na ktorom si ocenení prevzali ocenenia, sa uskutočnilo 5. decembra. Záštitu nad podujatím na úrovni mesta prevzal primátor Nitry Marek Hattas a na úrovni krajov aj Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl.

„Organizácie nám poslali 39 nominácií s 86 menami. Tento rok boli dobrovoľníci nominovaní v 10 kategóriách: sociálna a zdravotná oblasť, práca s deťmi a mládežou, oblasť výchovy a vzdelávania, umenia a kultúry, oblasť športu, dobrovoľník do 18 rokov, oblasť ochrany životného prostredia, koordinátor dobrovoľníkov, subjekt podporujúci dobrovoľníctvo a dlhodobé dobrovoľníctvo.“  rekapituluje Mgr. Jana Andreasová z NCD. Viac informácií na www.ncdnitra.sk

kategoria

Natália Zacharová

Mladý dobrovoľník/-čka do 18 rokov

kategoria

Kristína Bogárová

Dobrovoľníctvo v oblasti práce s deťmi a mládežou

kategoria

Milan Slezák

Dobrovoľníctvo v sociálnej a zdravotnej oblasti

kategoria

Boris Belica

Dobrovoľníctvo v oblasti kultúry a umenia

kategoria

Lezeckí inštruktori

Dobrovoľník/-čka v oblasti športu

kategoria

Petra Patrovičová

Dobrovoľníctvo v oblasti výchovy a vzdelávania

kategoria

Mário Majerčík

Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany životného prostredia

kategoria

LB Slovakia Plastic s.r.o.

Subjekt podporujúci dobrovoľníctvo

kategoria

Kvetka Nevériová

Dlhodobé dobrovoľníctvo

kategoria

Kristián Šeffer

Koordinátor/-ka dobrovoľníkov a dobrovoľníčok