kategoria

LB Slovakia Plastic s.r.o.

Subjekt podporujúci dobrovoľníctvo

LB Slovakia Plastic s.r.o. je firma, ktorá dlhodobo podporuje a rozvíja dobrovoľníctvo medzi svojimi zamestnancami a ich rodinnými príslušníkmi. Zameriava sa na rôzne oblasti dobrovoľníckej pomoci, od pomoci sociálne znevýhodneným skupinám až po dobrovoľníctvo v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia. Svoju dobrovoľnícku pomoc ponúkla i pri výsadbe stromov v meste Nitra. Dobrovoľnícka pomoc tejto firmy je prínosom pre Nitru a jej obyvateľov.

Okrem pomoci sociálne znevýhodneným pomáha zveľaďovať životné prostredie okolia svojej firmy a vedie zamestnancov i k tomu, aby pomáhali k skrášľovaniu prostredia, kde žijú. K aktivitám prizývajú aj svoje rodiny a predovšetkým deti, ktoré sú takto vedené k dobrovoľníctvu od malička a budujú si vzťah k okoliu, v ktorom žijú. Motivujú ďalších obyvateľov, ktorí sa začínajú zapájať do komunitného života, a tak zveľaďujú svoje okolie