kategoria

Mário Majerčík

Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany životného prostredia

Mário spolu s občianskym združením Ďarmoty zveľaďuje Golianovský chotár, spája a propaguje vinárstvo a cykloturistiku v kraji a pomáha k návratu pôvodných drevín do krajiny. Jedným z činov tohto združenia je náučný chodník Ďarmotským chotárom či detské vinárske ihrisko. Mário v združení každoročne organizuje cyklotúru po okolitých viniciach spojenú s ochutnávkou vín, tzv. Vinársku 50tku, ktorá pomáha propagovať malé a stredné vinárstva a tiež propaguje cyklistiku ako formu rekreácie v Nitrianskom kraji. V posledných rokoch sa združenie venuje výsadbe stromov popri cykloceste Nitra – Vráble, konkrétne jarabiny oskorušovej a iných ovocných drevín. K 30. výročiu zamatovej revolúcie vysadili 30 stromov, k stému výročiu návratu Československých legionárov vysadili ďalších 100 stromov.