kategoria

Biela pastelka

Mimoriadna cena

Dobrovoľnícky projekt roka

Verejná zbierka Biela pastelka bola ÚNSS po 1. krát zorganizovaná v roku 2002. Odvtedy prešla vývojom a v súčasnej podobe už nepredstavuje "len" prostriedok na získavanie finančných prostriedkov. Je zároveň osvetou verejnosti v problematike zrakového postihnutia. Jej vzdelávací rozmer bol v roku 2020 podporený edukatívnym videom pre ZŠ a SŠ. Verejná zbierka Biela pastelka je tiež výnimočný dobrovoľnícky projekt, keďže sa na jej organizácii podieľajú najmä dobrovoľníci. Tí pozostávajú zo samotných zrakovo postihnutých členov a zamestnancov ÚNSS, študentov ZŠ a SŠ, ale aj zamestnancov rôznych firiem a inštitúcií, ktorí sa pripojili ako dobrovoľníci a tvoria veľkú pomáhajúcu rodinu.

Všetci držitelia mimoriadnej ceny v Prešovskom kraji sú nominovaní do národného oceňovania.