Prešovské dobrovoľnícke centrum – o.z. už po 19. raz oslovilo širokú verejnosť s výzvou o pomoc pri hľadaní aktívnych dobrovoľníkov, s cieľom poukázať na nenahraditeľnosť ľudí s dobrým srdcom v spoločnosti. Do stanoveného termínu prišlo spolu 24 nominácií, najviac ich bolo v skupine jednotlivcov. Historicky po prvýkrát budú krajské ocenenia priamo prepojené s oceňovaním na národnej úrovni, z Prešovského kraja tam postúpia všetci, ktorým bude udelené mimoriadne ocenenie. Od zjednotenia formy oceňovania sa odvíjal aj nový počet kategórií, ktorých je sedem. 

kategoria

Mgr. Veronika Boďová

Dobrovoľník/-čka - jednotlivci

kategoria

Iveta Šoltýsová

Dobrovoľník/-čka - jednotlivci

kategoria

RNDr. Miroslav Fulín, CSc.

Mimoriadna cena

Dobrovoľník/-čka - jednotlivci

kategoria

Ing. František Oľha

Mimoriadna cena

Dobrovoľník/-čka - jednotlivci

kategoria

Mgr. Ivana Vojtašeková, PhD.

Koordinátor/-ka dobrovoľníkov a dobrovoľníčok

kategoria

Slavomír Sakalík

Mimoriadna cena

Koordinátor/-ka dobrovoľníkov a dobrovoľníčok

kategoria

Biela pastelka

Mimoriadna cena

Dobrovoľnícky projekt roka