kategoria

Ing. František Oľha

Mimoriadna cena

Dobrovoľník/-čka - jednotlivci

František je úspešný manažér, stredoškolský učiteľ, zamestnávateľ a otec troch detí. Angažuje sa v športe a treťom sektore. Mimoriadne uznanie sa známemu filantropovi z Prešova dostalo za rýchlu a bezplatnú pomoc poskytnutú počas pandémie. Išlo o takmer 5000 ks ochranných štítov expedovaných vo vlastnej réžií do všetkých domovov sociálnych služieb v Prešovskom kraji. Ďalej za poskytnutie štítov pre Fakulte zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove, ale aj ďalšie subjekty, ktoré poskytujú zdravotnícke služby. Osobná angažovanosť jednotlivca bola cenná hlavne v prvej vlne pandémie, pretože suplovala pomoc štátu, ktorej bolo v danom čase veľmi málo.   

Všetci držitelia mimoriadnej ceny v Prešovskom kraji sú nominovaní do národného oceňovania.