kategoria

Jozef Senčák, Pavol Guman, Pavol Krivoš

Skupina dobrovoľníkov

Dobrovoľníci z obce Miklušovce sa aktívne sa zapájajú do života v obci. Pomáhali pri lesnom požiari v roku 2018, pri odstraňovaní škôd po prívalových dažďoch a vybrežení potoka v roku 2019 a 2020. Ochotne pomohli turistom a spolu s deťmi ich zviezli z lesa do dediny. Rovnako to bolo pri záchrane turistky, ktorá si zlomila na chodníku nohu a potrebovala pomoc. Nie sú ľahostajní voči potrebám iných. Sú inšpiráciou pre mladších, čím posilňujú komunitu obce.