kategoria

Mgr. Veronika Boďová

Dobrovoľník/-čka - jednotlivci

Veronika ocenenie získava za širokú škálu dobrovoľníckej činnosti. 20 rokov pôsobí v združení ZPOZ Človek človeku v Starej Ľubovni. Je aktívnou členkou Klubu slovenských turistov a Klubu seniorov. Zároveň 11 rokov vedie spevácku skupinu seniorov Prameň, ktorú sprevádza na akordeóne.