kategoria

RNDr. Miroslav Fulín, CSc.

Mimoriadna cena

Dobrovoľník/-čka - jednotlivci

Pán Miroslav zo Sabinova vo voľnom čase ako dôchodca odovzdáva svoje vedomosti hlavne deťom a mládeži. Pozýva ich do prírody, na pozorovanie vzácnych a chránených druhov netopierov, predstavuje a vysvetľuje význam krúžkovania vtákov. Realizuje  prednášky a besedy v obciach okresu, ale aj v celom Prešovskom a Košickom kraji. S kolegami, bez nároku na odmenu, uskutočnili inventarizáciu drevín a ohrozených druhov vtáctva a následne ho venovali MsÚ Sabinov. Odborné vedomosti a praktické skúsenosti oceňujú členovia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny na východoslovenských táboroch, kde je už roky gestorom odborných sekcií. Jeho celoživotná angažovanosť presahuje región východného Slovenska.

Všetci držitelia mimoriadnej ceny v Prešovskom kraji sú nominovaní do národného oceňovania.