kategoria

Slavomír Sakalík

Mimoriadna cena

Koordinátor/-ka dobrovoľníkov a dobrovoľníčok

Dobrovoľníckej práci sa venuje skoro 30 rokov. Začínal ako dobrovoľník Slovenského červeného kríža (SČK) už na prahu dospelosti. Neskôr sa stal dobrovoľníkom Asociácie Samaritánov SR.  V roku 2005 stál pri zrode Humanitárnych jednotiek (HJ) SČK a doteraz je členom vtedy jednej zo šiestich tvoriacich sa HJ na Slovensku. Bol členom rakúsko-slovenského tímu samaritánov, ktorí sa zúčastnili na medzinárodnom cvičení v Thajsku zameranom na pomoc obetiam zemetrasenia a vĺn cunami. Dnes už koordinuje mladších. 

Všetci držitelia mimoriadnej ceny v Prešovskom kraji sú nominovaní do národného oceňovania.