kategoria

Slovenský červený kríž, územný spolok Prešov

Mimoriadna cena

Podpora dobrovoľníctva

SČK ú.s. Prešov pomáha v neľahkých situáciách a poskytuje pomoc všetkým ľuďom bez rozdielu. Naplno sa jeho pomoc prejavila v krízovej situácii, ktorou bol výbuch bytovky na ul. Mukačevskej 7 v Prešove 6.12.2019.  SČK svojou činnosťou a koordináciou dobrovoľníkov pomáhal na kontaktom mieste na ZŠ Prostějovská.  Poskytol svoje administratívne priestory, kde sa následne materiálna pomoc zhromažďovala. SČK zároveň v čase po výbuchu bytovky pripravoval obedy pre všetky zásahové zložky bezodplatne. V období prvej vlny šírenia pandémie ochorenia COVID-19  sa SČK podieľal na zabezpečení materiálu na šitie rúšok, ktoré boli následne ďalej distribuované pre seniorov, zdravotne postihnutých a obyvateľov mesta Prešov, ktorí si tieto rúška nedokázali v tom čase zaobstarať. 

Všetci držitelia mimoriadnej ceny v Prešovskom kraji sú nominovaní do národného oceňovania.