kategoria

Súkromná spojená škola, Kežmarok

Podpora dobrovoľníctva

Škola cenun získava za komunitný rozvoj a občiansku spolupatričnosť. Škola obdivuhodne pracuje s Rómskou mládežou pod vedením pani riaditeľky Mgr. Anny Jurgovianovej. Už vyše 10 rokov zapája študentov do rôznych dobrovoľníckych aktivít a činností, čím mladí získajú nové praktické zručnosti a schopnosti. Pravidelne sa škola zapája do zbierok Biela pastelka, Červená stužka, Deň narcisov a pod. V tomto roku pomáhali pri šití ochranných rúšok (5.000 ks) a šírení informácií v rámci pandémie, hlavne v osadách. Spolu so žiakmi vytvorili letáky, ktoré sú postavené na piktogramoch a sú v nárečí spišských Rómov.