kategoria

Žiacka školská rada, SOŠ služieb, Prešov

Dobrovoľnícky projekt roka

Projekt Žiackej školskej rady na SOŠ služieb v Prešove s názvom "My chceme pomôcť, dať radosť, nádej...ONI musia veriť..." naštartovali žiaci umeleckých odborov a zapojilo sa doň od roku 2010 viac ako 300 študentov. Ide o celý rad aktivít, kde boli zapojení žiaci aj pedagógovia či rodičia. Výnimočnosť projektu je aj v tom, že prípravou aktivít pre prijímateľov - malých onkologických hrdinov a ich zdravotníkov, si študenti rozvíjajú vlastné osobnostné vlastnosti - empatiu, zodpovednosť, vytrvalosť, humánnosť, pozitívne postoje, hierarchiu hodnôt a prosociálne správanie.