kategoria

Antónia Lackovičová

Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany životného prostredia a environmentalistiky

Pani Antónia Lackovičová minimálne 13 rokov pravidelne zbiera odpad pri lese neďaleko sídliska, kde býva. Plastové fľaše, papier, sklo, kovový odpad, všetko, čo znečisťuje prírodu, zhromaždí do vriec a oboznámi miestne technické služby, aby vrecia vyviezli. Je príkladom toho, ako jednoducho môžeme každý prispievať k zlepšeniu okolia na mieste, kde sme. Cit, ktorý má pani Lackovičová k prírode, je naozaj nasledovaniahodný.