V Žilinskom dobrovoľníckom centre v rámci Žilinského samosprávneho kraja prijali 29 nominácií. Verejnosť a organizácie nominovali dobrovoľnícke projekty a programy, školy, ktoré vytvárajú priestor pre rozvoj dobrovoľníctva, ale aj jednotlivcov či skupiny, ktorí ako dobrovoľníci pomáhajú v rôznych oblastiach spoločenského života - výchova a vzdelávanie, práca s mládežou, umenie a kultúra či v oblasti sociálnej práce a zdravotníctva. 

Od 1.10 do 8.11.2020 mohla verejnosť posielať nominácie do 11 rôznych kategórií. Dňa 23.11.2020 porota počas online stretnutia vybrala ocenených v jednotlivých kategóriách. Členov komisie tvorili Janka Sňahničanová, koordinátorka Univerzity tretieho veku v Žiline, a zároveň držiteľka ocenenia Srdce na dlani 2019 v kategórií Koordinátorka dobrovoľníkov, Marcel Rypák, zástupca Rozvojovej Agentúry Žilinského samosprávneho kraja, Sekcie pre mládež, a Lukáš Hrošovský, predseda občianskeho združenia Sytev v Kysuckom Novom Meste.

Odovzdávanie ocenení dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam prebehlo osobnou formou. Zástupcovia Žilinského dobrovoľníckeho centra, Sekcie pre mládež Žilinského samosprávneho kraja a organizácie Sytev, ktorí sú partnermi oceňovania Srdce na dlani 2020 v Žilinskom kraji, sa osobne stretli s ocenenými, aby im odovzdali ceny. Verejnosť sa výsledky oceňovania Srdce na dlani 2020 v Žilinskom kraji dozvedela prostredníctvom videa, ktoré bolo uverejnené 8.12.2020.

kategoria

Zuzana Polhorská

Dobrovoľníctvo v sociálnej a zdravotnej oblasti

kategoria

Mgr. Jozef Mihálik

Dobrovoľníctvo v oblasti kultúry a umenia

kategoria

Antónia Lackovičová

Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany životného prostredia a environmentalistiky

kategoria

Sr. Theodózia, Monika Janíková

Dobrovoľníctvo v oblasti práce s deťmi a mládežou

kategoria

Zuzana Gabrišová

Koordinátor/-ka dobrovoľníkov a dobrovoľníčok

kategoria

Create & Control

Dobrovoľnícky projekt roka

kategoria

Gymnázium Hlinská, Žilina

Škola priateľská k dobrovoľníctvu

kategoria

Monika Tomaštíková

Dobrovoľník / dobrovoľníčka pomáhajúca v zahraničí

kategoria

Orava Rescue System

Mimoriadne ocenenie