kategoria

Create & Control

Dobrovoľnícky projekt roka

Projekt Create & Control je jedinečná iniciatíva, ktorú založili dve 16-ročné dievčatá zo Žiliny - študentky Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch, ako reakciu na zvýšenú radikalizáciu ich rovesníkov.

Projekt trvá už 5 rokov a zúčastnilo sa ho už viac ako 500 študentov. Ide teda o intenzívny program, ktorý dáva priestor na sebarealizáciu, tvorivosť a príležitosti na aktívnu činnosť počas celého roka. Projekt je medzidisciplinárny a zameriava sa na politické a ekonomické systémy, úlohu politiky v živote mladého človeka, fungovanie štátu ako takého. 

Tento projekt je dôkazom toho, že aj mladí ľudia môžu svojimi nápadmi, investovaným časom a energiou priniesť dlhodobo udržateľný program pre svojich rovesníkov.