kategoria

Gymnázium Hlinská, Žilina

Škola priateľská k dobrovoľníctvu

Gymnázium Hlinská je škola priateľská k dobrovoľníctvu, pretože vytvára početné dobrovoľnícke aktivity pre svojich študentov. Mnoho študentov je zapojených v rôznych projektoch, ktoré škola iniciuje. Študenti si s pomocou školy mohli vytvoriť kluby, ktoré aj sami vedú. Zúčastňuje sa napríklad na programoch Show your talent a DofE, ktorých súčasťou je aj rozvoj dobrovoľníctva. Škola má tiež vytvorený systém oceňovania dobrovoľníctva u študentov. Angažovanie sa v dobrovoľníctve na tomto mieste rastie, preto škola získala aj ocenenie Škola priateľská k dobrovoľníctvu v Žilinskom kraji.