kategoria

Monika Tomaštíková

Dobrovoľník / dobrovoľníčka pomáhajúca v zahraničí

Už od malička Monika túžila byť misonárkou. Monikina cesta dobrovoľníctva začala u saleziánov Don Bosca v Námestove stretnutiami a organizovaním akcií a táborov. Veľká skúsenosť s dobrovoľníctvom bola Malá misia na Ukrajine, ktorej sa zúčastnila viackrát. Posledné roky dokonca ako mentorka, ktorá pripravovala mladých, ktorí sa na túto Malú misiu chystali.

Monika sa však sa aktívne zapájala aj vo svojej obci. V roku 2018 nastúpila na prípravu na ročnú misiu cez organizáciu Savio, po ktorej v decembri 2019 odcestovala na misiu do Africkej Kene. Monika tam pôsobí ako učiteľka a vychovávateľka v mládežníckom stredisku Bosco Boys v Nairobi. Podarilo sa jej urobiť niekoľko zbierok a jednou z nich vyzbierať peniaze na kopačky a dresy pre chlapcov v stredisku Bosco Boys. Monikina misia v Keni je pomaly na konci, ale už teraz je jasné, že bude naďalej pokračovať v dobrovoľníckej činnosti tu na Slovensku alebo v iných krajinách.