kategoria

Orava Rescue System

Mimoriadne ocenenie

Členovia Orava Rescue System počas roka zachraňujú životy, hľadajú nezvestných a pomáhajú pri ich transporte - vo vode, v lesoch, na lúkach – za nepriaznivých či priaznivých podmienok. Svoju prácu v tíme ORS vykonávajú od roku 2010 dobrovoľne, popri zamestnaní, veľakrát na úkor svojich rodín.

V čase pandémie sa rozhodli pomáhať v boji s vírusom COVID-19. Iba od septembra, odkedy svoju činnosť zverejňujú na ich facebookovej stránke, bezplatne vydezinfikovali viac ako 100  zariadení na Orave, Liptove či Kysuciach – školy, nemocnice, inštitúcie, zariadenia sociálnych služieb a ďalšie. Pohotovo reagovali na nedostatky v jednom z najviac zamorených regiónov, na Orave, ale aj mimo neho, tam, kde potrebovali pomoc. Vo svojej službe pokračujú, v čase, kedy sa koncom roka 2020 ľudia začínajú zhromažďovať v kostoloch, plánujú postupne dezinfikovať kostoly.

Je to skupina ľudí, ktorá je príkladom výroku: „Kto chce, hľadá spôsoby, kto nechce, hľadá dôvody.“ Za ich pohotovosť pri zachraňovaní životov, ale aj promptné reakcie na aktuálne potreby v súvislosti s pandémiou, si zaslúžia ocenenie Srdce na dlani aj na národnej úrovni a môžu byť príkladom toho, ako aj vo voľnom čase môže ochota pomôcť, spájať a v mnohých prípadoch zachrániť.