kategoria

Sr. Theodózia, Monika Janíková

Dobrovoľníctvo v oblasti práce s deťmi a mládežou

Sr. Theodózia, Monika Janíková, je jednoduchá rehoľná sestra žijúca svoju službu a povolanie v každodennom živote. Pôsobila na viacerých miestach po celom Slovensku. Všade, kde prišla, pomáhala založiť alebo obnoviť fungovanie eRka (hnutie kresťanských spoločenstiev detí). Povzbudzovala mladých ľudí k pravidelným stretnutiam s deťmi, ktoré aj sama viedla, organizovala rôzne akcie, tábory.

Momentálne pôsobí vo farnostiach Zuberec a Habovka. Učí v škole náboženskú výchovu. Veľa svojho času však venuje práve dobrovoľným aktivitám - stretnutiam s mladými, detským sv. omšiam, rôznym akciám. Sestra Theodózia je jedinečnou vo svojom tichom, no vytrvalom dobrovoľníctve.