kategoria

Zuzana Polhorská

Dobrovoľníctvo v sociálnej a zdravotnej oblasti

Zuzana Polhorská je aktuálne riaditeľkou občianskeho združenia Z lásky k deťom, v rámci ktorého organizuje rôzne finančné zbierky či výchovno-vzdelávacie aktivity na pomoc deťom v núdzi v oblasti regiónu Orava. Už od roku 2014 Zuzana pomáha týraným, zanedbávaným, postihnutým, chorým a inak trpiacim deťom a ich rodinám. Organizuje finančné zbierky na konkrétne účely, v roku 2019 sa napríklad pomocou jej Charitatívneho bazára podarilo vyzbierať financie vo výške viac ako 500 eur na pomoc Andrejkovi, ktorý trpí detskou mozgovou obrnou. Zuzana Polhorská má naozaj srdce na dlani pre deti v núdzi a ich rodiny, ktorým pomáha v oblasti bývania, stravovania, ošatenia, osobného rozvoja, spoločenského života a vzdelávania.