kategoria

Eva Mazancová

Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany ľudských práv

Evka sa stala iniciátorkou nového komunitného organizovania na malom sídlisku Severná v Banskej Bystrici. Spoločne so susedmi sa systematicky pokúša o zlepšovanie blízkeho okolia a budovanie medziľudských susedských vzťahov.


#srdcenadlani #banskobystrickykraj #ocenovaniedobrovolnikov #BanskaBystrica #nominacia