Tradíciu oceňovania Srdce na dlani rozvíja a zveľaďuje Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici už od roku 2007, kedy takto verejne prvýkrát vyjadrilo vďaku výnimočným dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam v meste Banská Bystrica. V roku 2010 pôsobnosť tohto podujatia rozšírilo na celý Banskobystrický samosprávy kraj.

Tento rok bolo na ocenenie Srdce na dlani v Banskobystrickom kraji prijatých celkom 37 nominácií, z ktorých 3 nespĺňali náležitosti štatútu a nemohli byť hodnotené komisiou. Najpočetnejšou z dvanástich zverejnených kategórií bola tento rok kategória Mladý dobrovoľník/čka do 30 rokov, ale výrazné zastúpenie malo aj Dobrovoľníctvo v oblasti životného prostredia, či kategória Seniorský dobrovoľník/dobrovoľníčka. Nezávislá komisia, zložená z 5 členov, sa v tomto roku rozhodla udeliť aj mimoriadne ocenenie - a to výnimočnému projektu zážitkových kurzov prvej pomoci.

Tím Centra dobrovoľníctva, n.o. dopĺňali pri odovzdávaniach v kraji aj členovia nezávislej komisie. Naše pozvanie prijal aj predseda BBSK Ján Lunter, ktorý sa zúčastnil odovzdávania v Žiari nad Hronom a Žarnovici, kde osobne poďakoval a vyjadril podporu dobrovoľníčkam z ekomunitného centra Búda a dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam z organizácie STEFANI n.o.. Cestovanie po celom Banskobystrickom kraji nám dalo možnosť spoznať osobne mnohé pekné príbehy, ktorých atmosféru prinášame prostredníctvom videodokrútok na našich sociálnych sieťach a youtub-e. Navštívili sme Zvolen, Slatinku, Žarnovicu, Žiar na Hronom, Lučenec, Rimavskú Sobotu, ale aj Banskú Štiavnicu a Banskú Bystricu. Medzi ocenenými príbehmi nájdete mládežníkov aj dospelých ľudí, ktorí si dokážu nájsť čas a venujú ho rodinám v núdzi, chorým či deťom v centrách pre rodiny a deťom z málopodnetného prostredia. Ďalší silný príbeh odzrkadľoval nezištnú pomoc a odvahu počas prepuknutia pandémie COVID–19,kedy dobrovoľníci neváhali a išli tlmočiť na covidové oddelenie zahraničným doktorom. Medzi ocenenými nájdete aj ľudí, ktorí rozvíjajú komunitu a dobré medziľudské vzťahy, podporujú rozvoj mladých v regióne, či dbajú na zachovanie kultúrneho dedičstva či ochranu prírody.

Srdce na dlani je však príležitosťou poďakovať sa naozaj všetkým, ktorí dokážu nielen nezištne pomáhať, ale častokrát svojim príbehom ostatných inšpirovať. Ďakovné certifikáty za nezištné venovanie času, energie a svojich schopností pre pomoc ľuďom v Banskobystrickom kraji boli menovite zaslané poštou 25 ľuďom a organizáciám.

kategoria

Ladislav Bíro

Dobrovoľník/dobrovoľníčka Banskobystrického kraja

kategoria

Oľga Kovácsová

Seniorský dobrovoľník/-čka nad 50 rokov

kategoria

Michaela Karáseková

Mladý dobrovoľník/-čka do 30 rokov

kategoria

STEFANI n.o.

Podpora dobrovoľníctva – subjekt podporujúci rozvoj dobrovoľníctva

kategoria

Eva Mazancová

Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany ľudských práv

kategoria

Anna Brlošová

Dobrovoľníctvo v oblasti kultúry a umenia

kategoria

BÚDA ekomunitné centrum

Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany životného prostredia

kategoria

Podnikavci Novohradu

Dobrovoľníctvo v oblasti práce s deťmi a mládežou

kategoria

Martin Bruncko

Dobrovoľníctvo v sociálnej a zdravotnej oblasti