kategoria

Zážitkové kurzy prvej pomoci rescueCOURSE a rescueROOM s názvom Zachráňme sa

Mimoriadne ocenenie

Zážitkové kurzy prvej pomoci rescueCOURSE a rescueROOM pripravovalo občianske združenie Prístav nádeje, o.z. vo Zvolene. Vďaka dobrovoľníkom, ktorí zabezpečovali organizačné zázemie, či priamo sa zapájali asistovaním do kurzu, mohlo za 8 mesiacov tréningom zdarma prejsť viac než 60 ľudí, ktorí z neho odchádzali nielen s novými informáciami a zážitkom, ale aj väčšou istotou, že dokážu pomôcť zachrániť život svojmu dieťaťu, rodinnému príslušníkovi, alebo okoloidúcemu.


#srdcenadlani #banskobystrickykraj #ocenovaniedobrovolnikov #PristavNadeje #zvolen #nominacia