kategoria

Martin David

Dobrovoľník a dobrovoľníčka pomáhajúci/a v Prešovskom kraji

Martin David z Vranova nad Topľou, ktorý napriek neľahkým životným podmienkam a hendikepu pravidelne v spolupráci s charitou distribuuje oblečenie chudobným, so svojou kapelou LEHA realizuje hudobné programy a osvetovú činnosť vo väzniciach. V rómskych osadách pomáha mladým pri organizovaní divadelných a tanečných aktivít, venuje sa osvete a práci s mládežou, pre ktorú je pozitívnym príkladom a inšpiráciou.

33. Martin David 2