Za rok 2021 prijali celkovo 39 nominácií, zatiaľ najvyšší počet nominácií na ocenenie Srdce na dlani v Prešovskom kraji. Z dlhodobého hľadiska počet nominácií stúpa, čo je pozitívny signál, že dobrovoľníctvu sa v Prešovskom kraji dostáva čoraz väčšej podpore, že ho ľudia vnímajú a dokážu oceniť.

Komisia nakoniec posudzovala 38 nominácií, keďže jedna nominácia bola stiahnutá. V kategórii Dobrovoľník a dobrovoľníčka pomáhajúci/a v zahraničí nebola prijatá a teda ani hodnotená žiadna nominácia. O tom, komu bude v jednotlivých kategóriách udelené ocenenie Srdce na dlani 2021, rozhodli členovia hodnotiacej komisie na spoločnom zasadnutí, ktorého výsledkom boli aj nominácie na národné oceňovanie “Dobrovoľník roka 2021”.

Odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo 10.2.2022 v Klube STROMORADIE v Prešove.

kategoria

Milan KRAJŇÁK

Mimoriadne ocenenie v Prešovskom kraji

kategoria

Lucia HOVANCOVÁ

Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc v Prešovskom kraji

kategoria

Miroslav VRÁBEĽ

Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc v Prešovskom kraji

kategoria

MLADÍ PATHFINDERI

Podpora dobrovoľníctva v Prešovskom kraji

kategoria

RECYVECI

Dobrovoľnícky projekt roka

kategoria

ČAVARGY

Dobrovoľnícky projekt roka

kategoria

Skupina študentov zo SŠJH v Bardejove

Dobrovoľnícka skupina v Prešovskom kraji

kategoria

Tím Jána DUDÁŠA

Dobrovoľnícka skupina v Prešovskom kraji

kategoria

Kamila ŽILÁKOVÁ

Koordinátor/-ka dobrovoľníkov a dobrovoľníčok

kategoria

Paulína VITOVIČOVÁ

Koordinátor/-ka dobrovoľníkov a dobrovoľníčok

kategoria

Marika Smreková

Dobrovoľník a dobrovoľníčka pomáhajúci/a v Prešovskom kraji

kategoria

Martin David

Dobrovoľník a dobrovoľníčka pomáhajúci/a v Prešovskom kraji