kategoria

Milan KRAJŇÁK

Mimoriadne ocenenie v Prešovskom kraji

Milan Krajňák z Hencoviec, umelecký rezbár, ktorý pomáha finančne, morálne a materiálne mnohým rodinám s chorými deťmi, matkám a otcom vychovávajúcim svoje deti sami a pravidelne týždenne navštevuje päť opustených detí, ktorých sa ujala náhradná mama. Celý rok sa bez nároku na príjem venoval rómskym žiakom a učil ich vyrezávať z dreva. Ako umelecký rezbár vyrezáva srdiečka a anjelov, tých väčšinou rozdá alebo ponúkne do dražby, aby získal peniaze pre konkrétnu rodinu.

6. Milan Krajňák 2