kraj
Nominácia sa bude posudzovať podľa štatútu Ocenenia Srdce na dlani - národná cena za dobrovoľníctvo prijatého Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií.
 
Všetky kolónky nominačného formulára sú povinné. Prosím, dbajte na konkrétne a výstižné opisy jednotlivých častí nominácie. Je to rozhodujúce pri hodnotení jednotlivých nominácií.
Nominácie je možné podávať do 10.12.2023.