Po dvoch rokoch pandémie sa regionálne oceňovanie dobrovoľníkov Srdce na dlani uskutočnilo v riadnom termíne a bez obmedzení. Bratislavské dobrovoľnícke centrum (BDC) dostalo siedmy rok organizácie podujatia rekordných 65 nominácií. 

Dobrovoľníci a dobrovoľníčky z hlavného mesta a okolia získali krajské ocenenie Srdce na dlani za dobrovoľnícku činnosť, ktorú vykonávajú nezištne, vo voľnom čase a v prospech iných v rôznych oblastiach spoločenského života. Srdce na dlani je tiež ocenenie koordinátorov a koordinátoriek dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, dobrovoľníckych projektov a programov, ako aj ocenenie výnimočného činu, prejavu solidarity a motivovania k službe druhým. „ Srdce na dlani tento rok mimoriadne odráža dobu v ktorej žijeme. Medzi ocenenými sú dobrovoľníci a dobrovoľníčky, ktorí pomáhajú odídencom, sociálne slabým aj chorým detským pacientom. Siedmy ročník Srdca na dlani taktiež prináša silné dobrovoľnícke príbehy, keď niektorí dobrovoľníci nezištne pomáhajú iným takmer polovicu svojho produktívneho života, vysvetľuje výkonná riaditeľka BDC Michaela Bagalová. 

Počas siedmeho ročníka krajského oceňovania dobrovoľníkov a dobrovoľníčok udelilo BDC Srdce na dlani v 7. kategóriách.

O udelení ocenenia rozhodla nezávislá hodnotiaca komisia, zložená z minuloročných ocenených, dlhoročných koordinátorov dobrovoľníkov a predstaviteľov organizácií, podporujúcich dobrovoľníctvo. Hodnotné grafiky pre ocenených dobrovoľníkov ilustroval Filip Horník. Ďakovne grafiky študentka Tamara Turianová. Slávnostnú atmosféru podčiarkla svojim vystúpením Tereza Mašková a dámsky komorný orchester The Ladies Ensemble.

Najvýnimočnejšie príbehy z jednotlivých krajov postúpia na národné oceňovanie Dobrovoľník roka 2022 – ktoré organizuje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií v spolupráci s krajskými dobrovoľníckymi centrami na Slovensku.

kategoria

Michal Jakubčo

Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc

kategoria

Kolektív ZŠ. Dr. I. Dérera

Podpora dobrovoľníctva

kategoria

Stanislav Pešek

Koordinátor/-ka dobrovoľníkov a dobrovoľníčok

kategoria

Manželia Ivana a Silvester Kosmeľoví

Dobrovoľník a dobrovoľníčka pomáhajúci a v zahraničí

kategoria

Andrej Chyba

Dobrovoľník pomáhajúci v Bratislavskom samosprávnom kraji