kategoria

Festival Ľudskosť

Mimoriadne ocenenie

kategoria

Eleonóra Cerovská

Seniorský dobrovoľník/-čka nad 60 rokov

kategoria

Nikola Balážová

Mladý dobrovoľník/-čka do 30 rokov

kategoria

Hnúšťankovo

Dobrovoľnícky projekt roka

kategoria

Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa

Podpora dobrovoľníctva - subjekt vytvárajúci podmienky na rozvoj dobrovoľníctva v rámci svojej p

kategoria

Dorota Líšková

Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany ľudských práv, občiansky aktivizmus a rozvoj komunity

kategoria

Roman Béreš

Dobrovoľníctvo v oblasti športu

kategoria

Juraj Havlík

Dobrovoľníctvo v oblasti kultúry a umenia

kategoria

Norbert Gura

Dobrovoľníctvo v oblasti výchovy, vzdelávania a práce s deťmi a mládežou

kategoria

Adriana Žilová

Dobrovoľníctvo v sociálnej a zdravotnej oblasti